KKI PRODUKTŲ KŪRIMAS

UAB "Primum Print" pradeda projekto „Naujos paslaugos sukūrimas reklamos gamyboje“ įgyvendinimą

Pradedamas įgyvendinti projektas „Naujos paslaugos sukūrimas reklamos gamyboje“

2022 m. birželio 27  d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-578 UAB „Primum“ projektui „Naujos paslaugos sukūrimas reklamos gamyboje“ skirtas 150 647,00 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“.

Projekto tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus 

Įgyvendindama šį projektą, UAB „Primum“ ketina įsigyti spausdintuvą, kuris naudoja vandens pagrindu pagamintus rašalus spaudai ant pakuočių. Tai užtikrins, kad įmonės gamybos procesuose bus taikomos ekologiškai švarios technologijos, sumažinančios sukuriamų teršalų kiekį. 

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0309 „Naujos paslaugos sukūrimas reklamos gamyboje“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 8 mėn.