ECO-INOVACIJOS LT

UAB „Primum“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „EFEKTYVIOS IR APLINKĄ TAUSOJANČIOS ĮRANGOS DIEGIMAS”

UAB „Primum“ įkurta 2011 metais. Įmonės vykdoma veikla – reklamos gamybos paslaugos. Įmonės tikslas kiekvienam klientui pateikti jo individualius poreikius atitinkančius gaminius, užtikrinti aukštą gaminamos produkcijos kokybę už konkurencingą kainą. Gaminama produkcija yra skirta vidaus rinkai. Gaminami produktai atitinka aukštus kokybės reikalavimus, taip pat klientų keliamus techninius, dizaino reikalavimus. Reklamos gaminių gamybinėje linijoje atliekami spaudos darbai naudojant skaitmeninės spaudos technologiją. Įmonė teikia platų spektrą reklamos gamybos paslaugų:

1. Reklaminių popieriaus ir kartono gaminių gamybos paslaugos. Tai reklaminiai plakatai; kartono pakuotės; kartono stovai.

2. Reklaminių PVC gaminių gamybos paslaugos. Tai reklaminiai tentai; roll-up stendai; klijuojamos reklaminės plėvelės; didelio formato pakabinamos gairelės; Stadur reklaminės plokštės.
Naujai įsigyta įranga užtikrins šių projekto uždavinių sprendimą:

– Ekologiškų, be žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų, reklaminių gaminių gamyba;

– Gamybos našumo, tikslumo ir efektyvumo padidinimas;

– Reklamos gaminių kokybės pagerinimas;

– Efektyvus resursų naudojimas;

– Neigiamo reklamos gaminių gamybos poveikio aplinkai sumažinimas;

– Reklamos gaminių gamyboje naudojamų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų kiekių sumažinimas;

UAB „Primum“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projekto numeris 03.3.2-LVPA-K-837-03-0063. Priemonės tikslas – išspręsti numatytus uždavinius ir pasiekti užsibrėžtą projekte numatytos veiklos, mažinančios kenksmingų medžiagų naudojimą, taip pat mažinančių žaliavų poreikį produkcijos vienetui.

UAB „Primum“ įgyvendinamo projekto tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas įmonėje.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 83 925,00 Eur investicijų suma.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-03.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.