ES investicijos

UAB „Primum“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „EFEKTYVIOS IR APLINKĄ TAUSOJANČIOS ĮRANGOS DIEGIMAS”

UAB „Primum“ įkurta 2011 metais. Įmonės vykdoma veikla – reklamos gamybos paslaugos. Įmonės tikslas kiekvienam klientui pateikti jo individualius poreikius atitinkančius gaminius, užtikrinti aukštą gaminamos produkcijos kokybę už konkurencingą kainą. Gaminama produkcija yra skirta vidaus rinkai. Gaminami produktai atitinka aukštus kokybės reikalavimus, taip pat klientų keliamus techninius, dizaino reikalavimus. Reklamos gaminių gamybinėje linijoje atliekami spaudos darbai naudojant skaitmeninės spaudos technologiją. Įmonė teikia platų spektrą reklamos gamybos paslaugų:

1. Reklaminių popieriaus ir kartono gaminių gamybos paslaugos. Tai reklaminiai plakatai; kartono pakuotės; kartono stovai.

2. Reklaminių PVC gaminių gamybos paslaugos. Tai reklaminiai tentai; roll-up stendai; klijuojamos reklaminės plėvelės; didelio formato pakabinamos gairelės; Stadur reklaminės plokštės.
Naujai įsigyta įranga užtikrins šių projekto uždavinių sprendimą:

– Ekologiškų, be žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų, reklaminių gaminių gamyba;

– Gamybos našumo, tikslumo ir efektyvumo padidinimas;

– Reklamos gaminių kokybės pagerinimas;

– Efektyvus resursų naudojimas;

– Neigiamo reklamos gaminių gamybos poveikio aplinkai sumažinimas;

– Reklamos gaminių gamyboje naudojamų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų kiekių sumažinimas;

UAB „Primum“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projekto numeris 03.3.2-LVPA-K-837-03-0063. Priemonės tikslas – išspręsti numatytus uždavinius ir pasiekti užsibrėžtą projekte numatytos veiklos, mažinančios kenksmingų medžiagų naudojimą, taip pat mažinančių žaliavų poreikį produkcijos vienetui.

UAB „Primum“ įgyvendinamo projekto tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas įmonėje.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 83 925,00 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.

UAB „Primum“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Skaidrių apsauginių veido skydelių ir pertvarų, skirtų kovoti su COVID-19, gamyba“

UAB „Primum“ įkurta 2011 m. Įmonės vykdoma veikla – reklamos gaminių spaudos paslaugos. Įmonės tikslas – kiekvienam klientui pateikti jo individualius poreikius atitinkančius gaminius, užtikrinti aukštą gaminamos produkcijos kokybę už konkurencingą kainą. Gaminami produktai atitinka aukštus kokybės reikalavimus, taip pat klientų keliamus techninius, dizaino reikalavimus. Reklamos gaminių gamybinėje linijoje atliekami spaudos darbai naudojant skaitmeninės spaudos technologiją

Vykdant projektą įmonė įsigys įrenginį, kurio pagalba įmonė gamins produktus, skirtus kovai su COVID-19 – apsaugines skaidrias veido kaukes ir pertvaras. Tikslinės grupės ir jų poreikiai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, norintys apsisaugoti nuo COVID-19. Įmonėje iki šiol prekės, skirtos kovai su COVID19 nebuvo gamintos, nes UAB Primum neturėjo tam skirtos gamybinės įrangos. Įsigijus naują įrenginį pagerės ne tik įmonės produktyvumas ir konkurencingumas, tačiau prisidedama ir prie bendro visuomeninio tikslo – gaminami produktai padės kovoti su viruso plitimu.

UAB „Primum“ Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01 „COVID-19 produktai”, projekto numeris  03.3.1-LVPA-T-859-01-0059.

Projekto tikslas – įrangos, skirtos gaminti produktus kovai su COVID-19, įsigijimas.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta  141.575,18 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 2 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://reklamai.lt/